Pineapple

- tấn

♦ Phiên âm: (xùn)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xùn
1.
2.
3. :“。”
4. 西
5. ”,


Vừa được xem: 机场灯标家長截然個人主義鎂磚