Pineapple

- biến, biện

♦ Phiên âm: (biàn)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 23

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Thay đổi. ◎Như: biến pháp thay đổi phép tắc, biến hóa đổi khác. ◇Sử Kí 史記: Thừa thiên chu phù ư giang hồ, biến danh dịch tính , (Hóa thực liệt truyện ) (Phạm Lãi) Lấy thuyền con thuận dòng xuôi chốn sông hồ, thay tên đổi họ.
♦(Động) Di động. ◇Lễ Kí : Phu tử chi bệnh cức hĩ, bất khả dĩ biến , (Đàn cung thượng ) Bệnh của thầy đã nguy ngập, không thể di động.
♦(Danh) Sự rối loạn xảy ra bất ngờ. ◎Như: biến cố sự hoạn nạn, việc rủi ro. ◇Sử Kí 史記: Thiện ngộ chi, sử tự vi thủ. Bất nhiên, biến sanh , 使. , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Đối đãi tử tế với hắn (chỉ Hàn Tín), để hắn tự thủ. Nếu không sẽ sinh biến.
♦(Danh) Tai họa khác thường.
♦(Danh) Cách ứng phó những sự phi thường. ◎Như: cơ biến tài biến trá, quyền biến sự ứng biến.
♦Một âm là biện. (Hình) Chính đáng.

: biàn
xem “”。


Vừa được xem: 机场灯标保重屬國