Pineapple

- thiết

♦ Phiên âm: (shè)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Sắp bày, đặt bày. ◎Như: trần thiết sắp đặt. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Đại tử đàn điêu li án thượng thiết trước tam xích lai cao thanh lục cổ đồng đỉnh , (Đệ tam hồi) Trên án thư gỗ đàn hương chạm con li, đặt một cái đỉnh đồng cổ màu xanh, cao ba thước.
♦(Động) Thành lập, sáng lập. ◎Như: thiết lập đặt nên, dựng nên, thiết quan đặt quan.
♦(Liên) Ví thử, nếu, giả sử. ◎Như: thiết sử 使 ví thử. ◇Tục di kiên chí : Thiết nhược nhân gia vô tự, năng vi trí nhất tử phủ? , Nếu người ta không có con cháu nối dõi, thì có thể cho họ một đứa con không?
♦(Danh) Cỗ bàn.
♦(Hình) To, lớn.

: shè
xem “”。


Vừa được xem: é”…大多數