- thứ

♦ Phiên âm: (qù)

♦ Bộ thủ: Kiến ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()qù

, : ()qū


    沒有相關
Vừa được xem: 儀禮儀服儀態儀容儀制儀仗僻陋僵臥僵立