Pineapple

- giác, giáo

♦ Phiên âm: (jué, jiào)

♦ Bộ thủ: Kiến ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jué
1.
2. 。“”。
, : ()jiào


Vừa được xem: 航向杜甫航次導航續航