Pineapple

- kiến, hiện

♦ Phiên âm: (jiàn, xiàn)

♦ Bộ thủ: Kiến ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jiàn
1.
2.
3.
4.
5.
6. , ,
7.
, : ()xiàn
1. ”,
2. ”,


Vừa được xem: 腌臢