- yếu, yêu

♦ Phiên âm: (yào, yāo, n)

♦ Bộ thủ: Á ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Quan trọng, cần thiết. ◎Như: yếu nghĩa ý nghĩa quan trọng, yếu sự việc trọng yếu.
♦(Động) Muốn, đòi. ◎Như: yếu trướng đòi nợ, yếu phạn xin ăn.
♦(Động) Cần. ◎Như: ngã yếu nhất chi bút tôi cần một cây bút.
♦(Động) Phải, cần phải, nên. ◎Như: yếu nỗ lực học tập cần phải cố gắng học tập.
♦(Động) Nhờ, đề nghị. ◎Như: tha yếu ngã thế tha bạn nhất kiện sự anh ấy nhờ tôi thay anh làm một việc.
♦(Phó) Tóm lại, rốt cuộc, cuối cùng. ◇Hán Thư : Nhân sanh yếu tử, hà vi khổ tâm , (Quảng Lăng Lệ Vương Tư truyện ) Đời người rồi cũng chết, khổ tâm mà làm gì.
♦(Phó) Sắp, sẽ. ◎Như: thiên yếu hạ vũ liễu trời sắp mưa rồi.
♦(Liên) Nếu, nhược bằng. ◎Như: minh thiên yếu thị hạ vũ, ngã tựu bất khứ liễu , nếu mai trời mưa thì tôi không đi.
♦Một âm là yêu. (Động) Đòi, đòi hỏi, yêu cầu. ◎Như: yêu vật đòi lấy vật gì. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Hảo ý trước nhĩ hồng y thường hướng hỏa, tiện yêu tửu khiết! Khứ! Bất khứ thì tương lai điếu tại giá lí , 便! ! (Đệ thập hồi) Đã tốt bụng cho anh hong quần áo trước lửa, giờ lại đòi uống rượu! Cút đi! Bằng chẳng cút thì treo ngược lên đây bây giờ.
♦(Động) Muốn, thỉnh cầu. ◇Đào Uyên Minh : Tiện yêu hoàn gia, thiết tửu sát kê tác thực 便, (Đào hoa nguyên kí ) Bèn mời về nhà, bày rượu, mổ gà để đãi.
♦(Động) Ước hẹn. ◇Luận Ngữ : Cửu yêu bất vong bình sinh chi ngôn (Hiến vấn ) Ước hẹn lâu mà vẫn không quên lời nói lúc bình sinh.
♦(Động) Ép buộc, bức bách. ◇Luận Ngữ : Tuy viết bất yêu quân, ngô bất tín dã , (Hiến vấn ) Tuy nói là không yêu sách vua, ta cũng không tin.
♦(Động) Cản trở, ngăn cản, đón bắt. ◇Mạnh Tử 孟子: Sử sổ nhân yêu ư lộ 使 (Công Tôn Sửu hạ ) Sai mấy người đón chận trên đường.
♦(Động) Xét xem.
♦(Danh) Eo lưng. § Thông yêu .
♦(Danh) Họ Yêu.

chữ có nhiều âm đọc:
, : yào
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
, : yāo
1.
2. ”。
3. ”,
4. ”,
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 黛藍悲秋悲痛欲絕悲痛悲愴