Pineapple

- bối

♦ Phiên âm: (bèi)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Bối tâm áo lót ngực.

: bèi
1. 〔褙子〕a. ”;b.
2.


Vừa được xem: 堿土金屬现场测试用量油性发三索锦蛇布達佩斯仔鴨猛士