- du

♦ Phiên âm: (yú)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Xiêm du áo đơn có vạt thẳng.
♦(Hình) Đẹp, hoa mĩ. ◇Sử Kí 史記: Nông phu mạc bất xuyết canh thích lỗi, du y cam thực, khuynh nhĩ dĩ đãi mệnh giả , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Nông phu chẳng người nào không tháo bừa, ham mặc áo đẹp tham ăn món ngon, nghiêng tai nghe ngóng đợi xem số mệnh (ra sao).

: yú
:“”。


Vừa được xem: 郎才女貌火铲類比岌岌騎馬找馬蓬蓬勃勃