Pineapple

- chế

♦ Phiên âm: (zhì)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Cắt may (làm thành quần áo). ◇Hậu Hán thư : Hiếu ngũ sắc y phục, chế tài giai hữu vĩ hình , (Nam man truyện ) Ưa thích quần áo nhiều màu, cắt may đều có hình đuôi.
♦(Động) Làm ra, tạo ra. ◇Tân Đường Thư : Cấm tư chế giả (Liễu Công Xước truyện ) Cấm tư nhân chế tạo vật dụng.
♦(Danh) Thơ văn, tác phẩm. ◎Như: ngự chế thơ văn do vua làm.
♦(Danh) Khuôn phép, dạng thức. ◎Như: thể chế cách thức. ◇Hán Thư : Phục đoản y, Sở chế. Hán vương hỉ , . (Thúc Tôn Thông truyện ) Mặc áo ngắn kiểu nước Sở. Vua Hán vui thích.

: zhì
1.
2.


Vừa được xem: 團粒暖簾籽粒乙種粒子垂簾