Pineapple

- lí

♦ Phiên âm: (lǐ)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Lớp vải lót trong áo, chăn. ◇Thi Kinh : Lục y hoàng lí (Bội phong , Lục y ) Áo màu xanh lục vải lót màu vàng.
♦(Danh) Bên trong. ◇Nguyễn Du : Tương Sơn tự lí hữu chân thân (Vọng Tương Sơn tự ) Trong chùa Tương Sơn còn để lại chân thân.
♦(Danh) Nơi, chỗ. ◎Như: giá lí nơi đây, na lí bên kia.
♦(Danh) Phạm vi thời gian. ◎Như: dạ lí trong đêm.
♦(Trợ) Đặt cuối câu, cũng như .
♦§ Cũng viết là .

: lǐ
”。


Vừa được xem: