Pineapple

- tập

♦ Phiên âm: (xí)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()xí
1.
2. 。“”。
3. 沿
4.
5. :“”。“”。
6. :“”。


    沒有相關
Vừa được xem: