- suy, thôi

♦ Phiên âm: (shuāi, cuī)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Sút kém, lụn bại. § Đối lại với thịnh . ◇Nguyễn Trãi : Suy nhan tá tửu vựng sinh hồng (Họa hương nhân tiên sinh vận giản chư đồng chí ) Mặt mày suy kém phải mượn rượu mới sinh vầng hồng.
♦Một âm thôi. (Động) Lần từng bực xuống.
♦(Danh) Thứ bậc. ◎Như: đẳng thôi hạng bậc.
♦(Danh) Áo tang may bằng vải thô, bằng gai. ◎Như: áo tang may bằng gai sống mà không có gấu gọi là trảm thôi , may bằng gai nhỏ có gấu gọi là tư thôi .

chữ có nhiều âm đọc:
, : shuāi

, : cuī
1.
2. ”。


Vừa được xem: 免費医生的办公室尖端放電山雞椒