Pineapple

- bổ

♦ Phiên âm: (bǔ)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()bǔ
1. 西
2. 西
3.


Vừa được xem: 心浮薄物細故