- y, ý

♦ Phiên âm: (yī, yì)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Đồ mặc che nửa thân trên (để chống lạnh). Thường làm bằng vải, lụa, da thú, v.v. § Ghi chú: ◇Mao truyện : Thượng viết y, hạ viết thường , Đồ mặc che nửa thân trên gọi là "y", che nửa thân dưới gọi là "thường". ◎Như: mao y áo len.
♦(Danh) Phiếm chỉ áo quần. ◎Như: y phục áo quần, y bát cà sa và bình bát.
♦(Danh) Chỉ lông cánh loài chim. ◇Lục Du : Tế vũ thấp oanh y (Tiểu viên độc lập ) Mưa nhỏ làm ướt lông cánh chim oanh.
♦(Danh) Vỏ cây, vỏ trái cây. ◎Như: dụ y vỏ khoai.
♦(Danh) Cái dùng để bao, bọc đồ vật. ◎Như: thư y bao sách, đường y dược hoàn viên thuốc bọc đường.
♦(Danh) Chỉ lớp bao bọc mặt đất, núi đá, thân cây ... ◎Như: đài y , địa y .
♦(Danh) Họ Y.
♦Một âm là ý. (Động) Mặc áo. ◇Luận Ngữ : Ý tệ uẩn bào, dữ ý hồ lạc giả lập, nhi bất sỉ giả, kì Do dã dư? , , , (Tử Hãn ) Mặc áo vải gai rách, đứng chung với người mặc áo da chồn da lạc, mà không xấu hổ, đó là anh Do chăng?
♦(Động) Mặc áo cho người khác. ◎Như: giải y ý nhân cởi áo mặc cho người.
♦(Động) Che, phủ. ◇Dịch Kinh : Cổ chi táng giả, hậu ý chi dĩ tân , (Hệ từ hạ ) Ngày xưa, chôn người chết, phủ một lớp củi dày lên trên.
♦(Động) Làm theo. ◇Quan Hán Khanh : Ý đích ngã phụng ngọc âu, tiến ngự tửu, nhất tề san thọ , , (Song phó mộng ) Làm theo ta nâng chén ngọc, dâng rượu vua, chúc thọ lâu bằng núi.

: yī
1. 穿西
2. 西
3. ”。
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: ���沿������撮合