- li

♦ Phiên âm: (chī)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Con li. § Theo truyền thuyết, giống như rồng, sắc vàng, không có sừng. Các đầu cột nhà hay chạm con li gọi là li đầu . ◇Nguyễn Du : Lam thủy đa giao li (Kí mộng ) Sông Lam nhiều thuồng luồng và con li.
♦§ Thông si .

: chī
1. ,
2. ”,


    沒有相關