Pineapple

- điệp

♦ Phiên âm: (dié, tiē)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Bướm. ◎Như: sứ điệp 使 bướm trao tin, chỉ thư từ trao đổi trai gái.

: dié
蝴蝶”;”,”,“”,“”。


Vừa được xem: 晚霞袖手旁觀表徵衣冠禽獸蜜餞蜜蜂映襯映現