Pineapple

- hà

♦ Phiên âm: (xiā, há, nbs)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Con tôm. § Nguyên là chữ . Tục gọi là hà tử .
♦(Danh) § Xem hà mô .

chữ có nhiều âm đọc:
, : xiā

, : hā
[蝦蟆]”。


Vừa được xem: 劣等羊毛簿書擁腫