- du

♦ Phiên âm: (yóu)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem phù du .

: yóu
蜉蝣”。


Vừa được xem: 工具襯句