Pineapple

- phù

♦ Phiên âm: (fú)

♦ Bộ thủ: Trùng ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem phù du .

: fú
1. 〔蜉蝣绿
2. 〔蚍蜉”。


Vừa được xem: 味覺器楚囚穿堂風莫斯科夏楚三生簿記