Pineapple

- tần, bình

♦ Phiên âm: (pín, píng)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cỏ tần. § Lá bốn cái chập làm một, hình như chữ điền , nên lại gọi là điền tự thảo (Marsilea minuta L). Còn có tên là tứ diệp thái .
♦(Danh) Quả tần bà (Sterculia nobililis). § Còn viết là . Cũng có tên khác là phượng nhãn quả .
♦Một âm là bình. (Danh) Cỏ bình. § Cũng viết là .
♦(Danh) Bình quả cây táo, trái táo (tiếng Anh: apple).

chữ có nhiều âm đọc:
, : pín
”, “”。
, : ()píng
xem “”。


Vừa được xem: