- lô

♦ Phiên âm: (lú)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cỏ lau, sậy, thường mọc ở bờ nước, dùng làm mành mành, lợp nhà (latin Phragmites communis). § Cũng gọi là lô vĩ . ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Lâm Xung bôn nhập na tửu điếm lí lai, yết khai lô liêm, phất thân nhập khứ , , (Đệ thập nhất hồi) Lâm Xung bước nhanh đến quán rượu, vén mở bức mành làm bằng sậy, rũ mình đi vào.
♦(Danh) § Xem bồ lô .
♦Một âm là la. ◎Như: la bặc rau cải.

: lú
xem “”。


Vừa được xem: 椿