- tàng, tạng

♦ Phiên âm: (cáng, zàng)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Giấu, ẩn núp. ◎Như: tàng đầu lộ vĩ giấu đầu hở đuôi, hành tàng lúc ra làm việc, lúc náu một chỗ. ◇Lí Bạch 李白: Tửu tứ tàng danh tam thập xuân (Đáp Hồ Châu Già Diệp tư mã ) Nơi quán rượu ẩn danh ba mươi năm.
♦(Động) Dành chứa, tồn trữ. ◎Như: thu tàng nhặt chứa, trân tàng cất kĩ. ◇Tuân Tử : Xuân canh, hạ vân, thu thu, đông tàng , , , (Vương chế ) Mùa xuân cầy cấy, hạ rẫy cỏ, thu gặt hái, đông tích trữ.
♦(Động) Giữ trong lòng, hoài bão. ◇Dịch Kinh : Quân tử tàng khí ư thân, đãi thì nhi động , (Hệ từ hạ ) Người quân tử ôm giữ đồ dùng (tài, đức) ở trong mình, đợi thời hành động.
♦(Danh) Họ Tàng.
♦Một âm là tạng. (Danh) Kho, chỗ để chứa đồ. ◇Liêu trai chí dị : Bảo tạng tại san gian, ngộ nhận khước tại thủy biên , (Yên Chi ) Kho tàng quý báu ở trong núi mà lại lầm tưởng ở bên bờ nước.
♦(Danh) Kinh sách Phật giáo. Có ba kho là Kinh Tạng , Luật Tạng Luận Tạng . ◇Pháp Hoa Kinh : Thử kinh thị chư Phật bí yếu chi tạng (Pháp sư phẩm đệ thập ) Kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật.
♦(Danh) Nội tạng. § Thông tạng . ◇Hoài Nam Tử : Phù tâm giả, ngũ tạng chi chủ dã , (Nguyên đạo ) Tâm, đó là khí quan chủ yếu của ngũ tạng.
♦(Danh) Gọi tắt của Tây Tạng 西 xứ Tây Tạng, giáp giới với Ấn Độ . ◎Như: Mông Tạng Mông Cổ và Tây Tạng.
♦(Danh) Chỉ dân tộc ở biên cương phía tây Trung Quốc. Ngày xưa gọi là Thổ phiên .

chữ có nhiều âm đọc:
, : cáng
1.
2.
, : zàng
1. 西
2. ,
3. 西,
4. 西
5. ”。


Vừa được xem: 葬礼曲