Pineapple

- mai

♦ Phiên âm: (mái, lí, nbs)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Dạng gốc của chữ mai .

chữ có nhiều âm đọc:
, : mái
”,:“。”
, : wō
:“。”


    沒有相關
Vừa được xem: 替身軟錳礦暴逆書香世家富庶松懈