Pineapple

- tiêu

♦ Phiên âm: (jiāo, qiáo)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Gai sống.
♦(Danh) Gọi tắt của ba tiêu cây chuối. Có khi gọi là cam tiêu hay hương tiêu .
♦(Danh) Củi, gỗ vụn. § Thông tiều . ◇Liệt Tử : Khủng nhân kiến chi dã, cự nhi tàng chư hoàng trung, phú chi dĩ tiêu , , (Chu Mục vương ) Sợ người khác thấy (con hươu), vội vàng giấu nó trong cái hào cạn, lấy cành cây, củi vụn phủ lên.
♦§ Thông tiều .

: jiāo
1.
2.
3. 〔芭蕉”。
4. ”,


Vừa được xem: 姨夫求同存異數量蓬頭垢面