Pineapple

- toán

♦ Phiên âm: (suàn)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tỏi (loài rau có củ thơm). ◎Như: toán đầu nhánh tỏi.

: suàn


Vừa được xem: 黎黑西葫蘆悶葫蘆罐兒