Pineapple

- dược, ước, điếu

♦ Phiên âm: (yào, yuè)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

: ()yào
1. 西西
2.
3.
4.
5. ”,
6. tên của cỏ ,”。


Vừa được xem: 逶隨透雕迸落返歸科學社會主義阿摩尼亞軍區進步