- vinh

♦ Phiên âm: (róng)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Một dạng của chữ vinh .
♦Giản thể của chữ .

: ()róng
1.
2.
3. “
4. 绿
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 山雞椒本業河工款項兵費篝火狐鳴免費医生的办公室