Pineapple

- quỳnh

♦ Phiên âm: (qióng)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()qióng
1. :“。”
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 一口西遊記