VN520


              

Phiên âm : mào

Hán Việt : mậu

Bộ thủ : Thảo (艸, 艹)

Dị thể : không có

Số nét : 8

Ngũ hành : Mộc (木)

(Hình) Tốt tươi, um tùm. ◎Như: trúc bao tùng mậu 竹苞松茂 tùng trúc tốt tươi.
(Hình) Thịnh vượng, tốt đẹp. ◎Như: mậu tài 茂才 tài giỏi.
(Danh) Họ Mậu.


Xem tất cả...