- khiếm

♦ Phiên âm: (qiàn)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Củ súng (euryale ferox). § Tục gọi là kê đầu tử .

: qiàn
1. ”:
2.


Vừa được xem: 鴿