Pineapple

- nghệ

♦ Phiên âm: (yì)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()yì
1.
2.
3. , , :“。”


Vừa được xem: 市區掂斤播兩提撕昆腔石料