Pineapple

- thảo

♦ Phiên âm: (cǎo, zào)

♦ Bộ thủ: Thảo ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Nguyên là chữ thảo .

: cǎo
”。


    沒有相關
Vừa được xem: 登高望遠豪杰改良