VN520


              

Phiên âm : cǎo, zào

Hán Việt : thảo

Bộ thủ : Thảo (艸, 艹)

Dị thể :

Số nét : 6

Ngũ hành :

Nguyên là chữ thảo 草.