- thuyền

♦ Phiên âm: (chuán)

♦ Bộ thủ: Chu ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Thuyền, tàu, ghe, đò. ◇Nguyễn Trãi : Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng, Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền , 滿滿 (Mạn hứng ) Núi cũ đêm qua vương vấn mộng, Trăng ngập đầy sông (Bình Than), rượu ngập thuyền.

: chuán


Vừa được xem: 椿萱