Pineapple

- luyến

♦ Phiên âm: (luán)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 25

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Thịt đã thái thành miếng. ◎Như: cấm luyến thịt cấm. § Do tích đời Tấn Nguyên Đế khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm không ai khác được ăn. Vì thế nên sự vật gì đáng quý gọi là cấm luyến . § Vua Hiếu Vũ kén rể cho Tấn Lăng công chúa, để ý đến Tạ Côn luôn. Chưa bao lâu, Viên Tùng cũng muốn gả con gái cho Tạ Côn, nên Vương Tuân mới bảo Viên Tùng rằng: "Anh đừng có mò vào miếng thịt cấm ấy". Vì thể gọi chàng rể là cấm luyến khách .

: luán
xem “”。


Vừa được xem: 十成今日十惡十年樹木,十分匪伊朝夕北面遏惡揚善化齋