- tạng

♦ Phiên âm: (zàng)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Gọi chung các khí quan ở trong bụng và lồng ngực. ◎Như: tâm, can, tì, phế, thận , , , , ) tim, gan, lá lách, phổi, bầu dục; tức là ngũ tạng . § Xem lục phủ .

: zàng
xem “1”。


Vừa được xem: 內閣���內力