Pineapple

- tất

♦ Phiên âm: (xī)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đầu gối. ◎Như: khuất tất uốn gối (nghĩa bóng: nịnh nọt), tất hạ thừa hoan nương vui dưới gối (của cha mẹ). ◇An Nam Chí Lược : Yết tôn giả quỵ tất tam bái (Phong tục ) Yết kiến bậc tôn trưởng thì quỳ gối lạy ba lạy.
♦(Động) Quỳ.

: xī


Vừa được xem: 使君褕衣甘食依然人一己百黏涎子簡裝筒褲鞋子过冷冻箱追本窮源