- kiểm, thiểm

♦ Phiên âm: (liǎn)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()liǎn
1.
2.
3.


    沒有相關
Vừa được xem: