- thoát, đoái

♦ Phiên âm: (tuō)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: tuō
1. 稿
2.
3.
4.
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 不謀而合不論不詳不許不解不覺不要不苟不良