Pineapple

- tạng, tảng

♦ Phiên âm: (zāng, zàng)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

: ()zàng


Vừa được xem: 撒尿書生曾孫主名暴病