Pineapple

- hung

♦ Phiên âm: (xiōng)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Ngực. ◎Như: đĩnh hung ưỡn ngực.
♦(Danh) Tấm lòng, hoài bão. ◎Như: hung khâm , hung thứ đều nói về phần mang chứa trong lòng cả. ◇Trang Tử : Hỉ nộ ai lạc, bất nhập ư hung thứ , (Điền Tử Phương ) Mừng giận thương vui không vào tới trong lòng.

: xiōng
怀


Vừa được xem: 替換暗流曲子護城河武工隊曲曲彎彎