Pineapple

- giao

♦ Phiên âm: (xiáo, jiāo)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()jiāo
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 敗柳殘花殡葬棠棣話音陽性河流