Pineapple

- thắng, thăng

♦ Phiên âm: (shèng, shēng)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shèng
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Vừa được xem: