Pineapple

- đảm

♦ Phiên âm: (dǎn, tán, n)

♦ Bộ thủ: Nhục ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Tục dùng như chữ đảm .
♦Giản thể của chữ .

: ()dǎn
1.
2. ,
3. 西


Vừa được xem: 鴻廣部門施工什