- văn, vấn

♦ Phiên âm: (wén, wèn)

♦ Bộ thủ: Nhĩ ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Nghe thấy. ◎Như: phong văn mảng nghe, truyền văn nghe đồn, dự văn thân tới tận nơi để nghe, bách văn bất như nhất kiến nghe trăm lần (bằng tai) không bằng thấy một lần (tận mắt).
♦(Động) Truyền đạt. ◎Như: phụng văn kính bảo cho biết, đặc văn đặc cách báo cho hay. ◇Lã Thị Xuân Thu : Mưu vị phát nhi văn kì quốc (Trọng ngôn ) Mưu kế chưa thi hành mà đã truyền khắp nước.
♦(Động) Nổi danh, nổi tiếng. ◇Lí Bạch 李白: Ngô ái Mạnh phu tử, Phong lưu thiên hạ văn , (Tặng Mạnh Hạo Nhiên ) Ta yêu quý Mạnh phu tử, Phong lưu nổi tiếng trong thiên hạ.
♦(Động) Ngửi thấy. ◇Nguyễn Du : Hiếu tu nhân khứ nhị thiên tải, Thử địa do văn lan chỉ hương , (Tương Đàm điếu Tam Lư Đại Phu ) Người hiếu tu đi đã hai nghìn năm, Đất này còn nghe mùi hương của cỏ lan cỏ chỉ.
♦(Danh) Trí thức, hiểu biết. ◎Như: bác học đa văn nghe nhiều học rộng, bác văn cường chí nghe rộng nhớ dai, cô lậu quả văn hẹp hòi nghe ít.
♦(Danh) Tin tức, âm tấn. ◎Như: tân văn tin tức (mới), cựu văn truyền văn, điều xưa tích cũ nghe kể lại. ◇Tư Mã Thiên : Võng la thiên hạ phóng thất cựu văn, lược khảo kì hành sự, tống kì chung thủy (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) (Thu nhặt) những chuyện xưa tích cũ bỏ sót trong thiên hạ, xét qua việc làm, tóm lại trước sau.
♦(Danh) Họ Văn.
♦Một âm là vấn. (Động) Tiếng động tới. ◎Như: thanh vấn vu thiên tiếng động đến trời.
♦(Danh) Tiếng tăm, danh dự, danh vọng. ◎Như: lệnh vấn tiếng khen tốt.
♦(Hình) Có tiếng tăm, danh vọng. ◎Như: vấn nhân người có tiếng tăm.

: wén
xem “”。


Vừa được xem: 紋銀黛藍