Pineapple

- chức

♦ Phiên âm: (zhí, zhì)

♦ Bộ thủ: Nhĩ ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhí
1.
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: 竅門恙蟲烤面包机