- khảo

♦ Phiên âm: (kǎo)

♦ Bộ thủ: Lão ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Hình) Già, lớn tuổi. ◎Như: thọ khảo già nua.
♦(Danh) Cha đã chết rồi gọi là khảo. Các tiên nhân về bên đàn ông đều dùng chữ khảo cả. ◎Như: tổ khảo tổ tiên, ông đã chết.
♦(Danh) Gọi tắt của khảo thí thi cử. ◎Như: đặc khảo khóa thi đặc biệt.
♦(Danh) Dấu vết. ◇Hoài Nam Tử : Hạ Hậu Thị chi hoàng, bất khả bất khảo , (Phiếm luận ) Ngọc của Hạ Hậu Thị, không thể không có vết.
♦(Danh) Họ Khảo.
♦(Động) Xem xét, kiểm tra. ◎Như: khảo nghiệm coi xét kiểm chứng.
♦(Động) Thí, xem xét khả năng. ◎Như: khảo thí thi khảo.
♦(Động) Nghiên cứu, tham cứu. ◎Như: khảo cổ nghiên cứu đồ vật cổ, di tích xưa.
♦(Động) Xong, hoàn thành. ◇Tả truyện : Cửu nguyệt khảo trọng tử chi cung (Ẩn Công ngũ niên ) Tháng chín hoàn thành cung của con thứ hai.
♦(Động) Đánh để tra hỏi. § Thông khảo . ◎Như: khảo tù tra khảo tù nhân.
♦(Động) Phối hợp, tương ứng.
♦(Động) Đánh, khua. § Thông với khảo . ◇Thi Kinh : Tử hữu chung cổ, Phất cổ phất khảo , (Đường phong , San hữu xu ) Ngài có chuông trống, Mà không đánh không động.
♦(Động) Hết, trọn. ◎Như: khảo đán trọn ngày.

: kǎo
1.
2.
3.
4. 寿
5.
6. :“”。


Vừa được xem: 瓏玲