Pineapple

- thúy

♦ Phiên âm: (cuì)

♦ Bộ thủ: Vũ ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Tên gọi tắt của thúy điểu (thuộc khoa phỉ thúy ) chim trả, chim bói cá.
♦(Danh) Ngọc xanh biếc. ◎Như: châu thúy ngọc trai và ngọc bích.
♦(Danh) Nhan liệu màu xanh thẫm, phụ nữ ngày xưa dùng để vẽ mày. ◇Ôn Đình Quân : Mi thúy bạc, mấn vân tàn, dạ trường khâm chẩm hàn , , (Ngọc lô hương từ ) Mày thúy nhạt, tóc mây tàn, đêm dài chăn gối lạnh.
♦(Danh) Tỉ dụ người đẹp, kĩ nữ. ◎Như: ỷ thúy ôi hồng kề dựa người đẹp.
♦(Danh) Họ Thúy.
♦(Hình) Được trang sức hoặc làm bằng lông chim trả. ◎Như: thúy khâm chăn phỉ thúy. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng, Phỉ thúy khâm hàn thùy dữ cộng? , (Trường hận ca ) Ngói uyên ương lạnh mang nặng giọt sương, Chăn phỉ thúy lạnh, cùng ai chung đắp?
♦(Hình) Màu xanh biếc. ◎Như: thúy lâu lầu thúy (lâu các hoa lệ, thường chỉ khuê phòng). ◇Trần Nhân Tông : Cộng ỷ lan can khán thúy vi (Xuân cảnh ) Cùng tựa lan can ngắm núi xanh.

: cuì
1. 绿绿
2. 〔翠鸟绿绿
3. ”:


Vừa được xem: 大海撈針洪水猛獸百聞不如一見富態委員