Pineapple

- ông

♦ Phiên âm: (wēng, wěng)

♦ Bộ thủ: Vũ ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Cha. ◇Sử Kí 史記: Ngô ông tức nhược ông, tất dục phanh nhi ông, tắc hạnh phân ngã nhất bôi canh , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Cha ta tức là cha ngươi, ngươi muốn nấu cha ngươi thì chia cho ta một bát canh. § Ghi chú: Lời của Hán Vương nói khi Hạng Vũ định giết Thái Công là cha của Hán Vương.
♦(Danh) Nàng dâu gọi cha chồng là ông, con rể gọi cha vợ cũng xưng là ông. ◎Như: ông cô cha mẹ chồng, ông tế 婿 cha vợ và con rể. ◇Phù sanh lục kí : Ninh thụ trách ư ông, vật thất hoan ư cô dã , (Khảm kha kí sầu ) (Em) thà chịu cha khiển trách, chớ đừng làm mất lòng mẹ.
♦(Danh) Tiếng tôn xưng đàn ông lớn tuổi. ◎Như: lão ông ông già, Lí ông ông già Lí, ngư ông lão chài. ◇Nguyễn Du : Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông (Thăng Long ) Bạn bè hào hiệp lúc nhỏ đều thành những ông già.
♦(Danh) Tiếng tôn xưng đối với người đàn ông. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Thủ tiếu đồng học ông, Hạo ca di kích liệt , (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện ) Các ông bạn đồng song cười nhạo ta, Ta càng ca vang hăng tợn nữa.
♦(Danh) Lông cổ chim.
♦(Danh) Họ Ông.

: wēng
1. 。“”。
2. :“”。
3.
4. 婿
5. (Danh từ) Họ。
6.


Vừa được xem: 北宗水滸傳背景背叛