- quần

♦ Phiên âm: (qún)

♦ Bộ thủ: Dương ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Nhóm, bầy, bè (người, vật). ◎Như: điểu quần bầy chim. ◇Lễ Kí : Ngô li quần nhi tác cư, diệc dĩ cửu hĩ , (Đàn cung thượng ) Ta lìa xa bè bạn ở một mình, cũng đã lâu rồi.
♦(Danh) Lượng từ: đàn, bầy, nhóm. ◎Như: nhất quần ngưu một đàn bò, nhất quần tiểu hài một bầy con nít. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Chỉ kiến Bảo Thoa xuất lai liễu, Bảo Ngọc, Tập Nhân nhất quần nhân đô tống liễu xuất lai , , (Đệ nhị thập thất hồi) Chỉ thấy Bảo Thoa bước ra, (một) bọn Bảo Ngọc, Tập Nhân đều tiễn ra cửa.
♦(Hình) Các, chư (chỉ số nhiều). ◇Vương Bột : Đăng cao tác phú, thị sở vọng ư quần công , (Đằng Vương Các tự ) Lên cao làm phú, đó là việc mong mỏi nơi chư vị (các ông).
♦(Hình) Thành nhóm, thành đàn. ◎Như: quần đảo những hòn đảo tụ thành nhóm, quần phong những ngọn núi tụ lại với nhau.
♦(Phó) Cùng nhau, thành bầy mà làm. ◇Khuất Nguyên : Ấp khuyển chi quần phệ hề, phệ sở quái dã , (Cửu chương , Hoài sa ) Chó trong ấp hùa cả bầy với nhau mà sủa hề, chúng nó sủa (vì thấy) cái gì khác thường.
♦§ Cũng viết là quần .

: qún
1.
2.
3.


Vừa được xem: èµ’国葬